COVID-19

Ons is “ingehok/ingelock/gelockdown.” Inperking, grendeltyd- noem dit wat jy wil. Almal kon gedurende die hierdie tyd iets leer.

Soms was dit heerlik: jy kon laat slaap; televisie kyk; speletjies speel; braai; lees; en iets doen waarvoor jy altyd min tyd gehad het – alles natuurlik binne ʼn beperkte ruimte!

Soms was dit nie so aangenaam nie. Hoe meer die tyd verloop het, hoe meer het ons begin hunker na dit wat nie toegelaat is nie: jy kon nie gaan oefen nie, jy mag nie kuier nie. Spesiale geleenthede het stil-stil verbygegaan.

Jy verlang na jou vriende…
Jy mis jou onderwysers…
En jy het ʼn hoop huiswerk en take wat afgehandel moet word.

O ja moenie vergeet jy moet ʼn masker dra nie!

Dankie tog dat daar altyd HOOP is. Jy is sterker as wat jy dink. Hierdie tyd sal ook verbygaan en dan sien ons mekaar binnekort. Vestig jou hoop op die Here

Fil4:6,7, Ps. 91
Groete Mnr. Briers

Niemand is ooit heeltemal onmisbaar nie. Hier by Hoërskool Schoonspruit is dit egter ʼn uitgemaakte saak dat interaksie tussen leerders en onderwysers, in die klas, op die sportveld of tydens kultuurgeleenthede misbaar was.

Die jaar 2020 gaan in die toekoms nog ʼn invloed op mense se lewens hê, maar hoe ons daarop reageer, gaan bepaal hoe groot die invloed gaan wees.

Schoonies is nog altyd mense wat omgee, mense wat ʼn sterk wil het om te verbeter en nooit terugstaan vir uitdagings nie.

Met God se wakende oog en hulp moet die Schoonies besef dat daar met sukses voortgebou kan word op die tradisies van die verlede.

Groete Mnr. P. du Preez