Sport

Sport is primêr daar vir ontspanning, liggaamlike ontwikkeling, spangees en karakterbou.  Dit is vanuit hierdie hoek wat Hoërskool Schoonspruit sport aanbied.  Die kind se opvoeding is die spil waarom sportafrigting gaan en daarom word wen nie die alfa en die omega van sport nie.  Ons speel altyd om die beste te lewer en wen gereeld.  Om te alle tye te wen, plaas te veel druk op leerders en dit bring ongewenste praktyke mee wat nie eties aanvaarbaar is nie.  Hoe ons deelneem, is belangriker as die uitslag van die wedstryd!

Atletiek word jaarliks aangebied sodat leerders hulle volle potensiaal kan bereik wat hulle atletiese vermoëns betref.  Die aanstelling van professionele atletiekafrigters beklemtoon die feit dat ons ernstig is oor die verbetering van ons atletiek, maar ook sport in die algemeen. 

SHS neem jaarliks deel aan die Interhoër, waar ons teen skole van ons eie portuur meeding.   Die Schoonies is bekend vir die goeie gees op die paviljoen.   Alhoewel daar jaarliks atlete is wat Noordwes verteenwoordig, beoog ons om met behulp van die intensiewe gimnasiumprogramme en gespesialiseerde afrigting in die toekoms nog groter sukses te behaal.

Nege spanne word jaarliks vir die plaaslike liga ingeskryf.  SHS neem deel aan die mediumskole liga, sowel as die NWU(PUK) 16-Superreeks, FNB Classic Clashes, Borgdae. Verskeie spanne speel in die Noordwes-finaal.   Die SHS-spelers word gereeld in Noordwesspanne opgeneem. Van die spelers wat na skool in provinsiale spanne opgeneem is, is Carel Greeff (Griekwas en Cheetahs (Super 15-span) sowel as Marno Redelinghuys (NWU (PUK) en Luiperds) en WP (Curriebeker).

Met die mooiste bane in die provinsie, speel die Schoonies ook die mooiste netbal. Daar word deelgeneem aan die NWU (PUK) 16-Superreeks, FNB Classic Clashes, Borgdae en die Klerksdorp-liga. Puik buite-afrigters kombineer met die SHS-personeel, en daar word gedugte spanne geskep wat moeilik geklop kan word.

SHS neem deel aan die NWU (PUK) 16-Superreeks, FNB Classic Clashes, Curro 7’s, Borgdae, Klerksdorp- en Noordwes-liga en die Hokkie-Aandreeks.   Die hokkie kompeteer goed in die mediaskole-liga. Al vyf  meisiespanne het aan die kwart- en semifinaal van die Noordwes-liga deelgeneem.   Die goed-verligte veld stel ons in staat om nog beter afrigting te verskaf.   Daar is vyf meisies-hokkiespanne en  ‘n junior en ‘n senior seunspan.  Die hokkie-aandreeks wat jaarliks plaasvind, is ‘n hoogtepunt op die Klerksdorp hokkie-agenda.  Tydens hierdie reeks word vriendskappe tussen leerders van verskillende skole gesmee.

Tennis word op Woensdae afgerig.  Leerders het toegang tot ‘n professionele afrigter op eie koste.  Daar word tans in vier ligas meegeding.   Die bane is pragtig en die spanne het vanjaar baie goed gevaar in die onderskeie ligas.   Leerders het te alle tye toegang tot die bane.

Ons het twee spanne wat in die liga speel. Ons gholfspan het al in die verlede as Noordweswenners uit die stryd getree. Ons glo dat hulle in die toekoms van krag tot krag sal gaan. Gholf word hoofsaaklik as individuele sport beoefen omdat leerders op hulle eie by die klub speel.

 

Daar is vier seunspanne en een meisiespan.  Die opgegradeerde buitenette is daagliks beskikbaar vir leerders wat wil oefen.  Die meisiespan het al verskeie provinsiale spelers opgelwer.  Op Woensdae word daar ‘n Krieketakademie aangebied.

Schoonie-skaakspanne presteer uitstekend. Skaak word as volwaardige sportsoort beoefen en ons is trots op ons spelers.

Landloop word in die tweede helfte van die winter na ’n hoogtepunt gedryf.  Leerders het toegang tot ons eie afrigters maar die meeste oefen by hulle eie afrigters.  Die Noordwes-Liga vind oor verskeie Saterdae en op verskillende plekke plaas.  Baie leerders word jaarliks in die provinsiale span opgeneem om aan die S.A.-Kampioenskappe deel te neem.

Kondisionering in die gimnasium word vir beide die dogters en seuns aangebied. Dit is gratis.  Dit kan in spanverband plaasvind, maar ook individueel.  Die gimnasium is daagliks oop tot en met 17:00 en ook gedurende die vakansies soos gereël met die instrukteur.  Omdat die gimnasium nie alle leerders gelyk kan akkommodeer nie, word die leerders versoek om per afspraak en in spanverband te oefen.  Die doel van kondisionering is om die leerders fiks en sterk en soepel te maak sodat hulle beter kan presteer en ook minder beserings sal opdoen.

OEFENTYE:  MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG

 • NETBAL   :           14:15 of soos gereël deur afrigter
 • RUGBY     :           14:15  Juniors
                    :           16:00  Seniors
 • HOKKIE    :           14:00 – 15:30  0/14  meisies 
                    :           14:00 –  15:30  0/15 meisies 
                    :           14:30 –  16:00  0/16 meisies 
                    :           14:30 – 16:00  1ste meisies   
                    :           14:15 – 15:30  2de meisies  
                    :           14:00 – 15:30  Seuns           
 • KRIEKET  :           14:15  Juniors seuns en Meisies
                    :           16:00  Senior Seuns
 • SKAAK     :           Woensdae soos deur afrigter gereël
 • TENNIS     :           Soos deur afrigters gereël
 • ATLETIEK:           Daagliks vanaf 14:15.  Alle items word gelyk afgerig en atlete moet voorsiening maak om by meer as een item uit te kom.  

LET WEL: Tye onderhewig aan verandering na gelang van behoeftes.

ANDER AKTIWITEITE

 • GEOGRAFIE-TOERISME TOER  (Oktobermaand)
 • AVONTUURKAMP: GR10
 • KUIKENKAMP: GR8