Akademie

Akademie is die kernbesigheid van Hoërskool Schoonspruit.  Ons beskik oor van die beste onderwysers in die provinsie en hulle uitslae beklemtoon hulle bekwaamheid.Ons leerders vaar altyd baie goed in die eindeksamen.  

AANDAG: Persoonlikheids- en belangstellingstoetse word in graad 9 afgelê alvorens vakkeuses gemaak word.

Dit is vir Hoërskool Schoonspruit baie belangrik dat gr.12’s blootgestel word aan  hoër onderwys instansies, sowel as ander instansies, wat na ’n beroep kan lei.  Graad 12’s word gedurend die jaar deur ongeveer 20 instansies besoek. Ouers kan ook die geleentheid bywoon. Leerders word bygestaan in hulle beurs- en toelatingsaansoeke tot hoër onderwys-instansies.  Loopbaanskoue vind jaarliks plaas en die NWU se mini-opedag is gewild onder die leerders.

GRAAD 12 UITSLAE

Hoërskool Schoonspruit  behaal gereeld ‘n 100% slaagsyfer in die graad 12-eindeksamen. Dit is ons missie om soveel as moontlik leerders in graad 12 te kry en ons is trots op die groot hoeveelheid leerders wat wel graad 12 bereik.  Daar is elke jaar Gr.12-leerders wat  ‘n voltal onderskeidings kry en van hulle studeer met beurse wat aan hulle toegeken is. 

Jaarliks ken die NWU (PUK) tussen 20 en 30 grade toe aan oud-Schoonies.

 ROOSTER

Die skoolrooster is ‘n 6-dag rooster.  Die dae word in die huiswerkboekie aangedui, sodat daar nooit ‘n misverstand kan wees oor watter dag dit is nie. Dag een kan dus op enige dag wees en dit sal wissel soos die jaar vorder.

Daar is 9 periodes per dag.  Elke periode is tussen 30 tot 38 minute lank.  Die tyd wissel na gelang van die jaar vorder.  In die atletiektyd is dit soms korter en op ander tye is dit weer langer.  Daar is een pouse van 30-35 minute.

2.  UNIEKE VAKKEUSES 

HOËRSKOOL SCHOONSPRUIT  is die  ENIGSTE SKOOL  in KLERKSDORP wat  die volgende VIER  (4)  HOOFSTROOM-RIGTINGS  aanbied:

TEGNIESE STUDIERIGTING:   INGENIEURSVAKKE

  • INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP
  • SIVIELE TEGNOLOGIE (Houtbewerking)

Hierdie kombinasie gee leerders blootstelling aan ingenieurswese en die boubedryf.  Siviele Ingenieurs is tans in aanvraag en leerders word in die arbeidsmark bevoordeel, indien hulle dit op skool geneem het. 

  • ELEKTRIESE TEGNOLOGIE (Elektrisiënswerk) behels die basiese beginsels van wisselstroom elektrisiteit.  Dit stel die leerder in staat om die teorie en praktyk van elektriese huis-installasie onder die knie te kry.
  • MEGANIESE TEGNOLOGIE (Pas- & Masjinering en Motorwerktuigkunde) behels die volgende drie onderafdelings:
    • Ten eerste word daar aandag gegee aan sweis- en metaalwerk.
    • Tweedens word daar staaldraaibankwerk sowel as freesmasjienwerk (Milling Machine) gedoen.  
    • ’n Derde afdeling is motorwerktuigkunde. Die leerder word  bekendgestel aan die basiese werking van die binnebrandmotor, ratkaste, ewenaars, ens.   Teen graad 11 kan hulle reeds ’n basiese diens doen.

Die suiwer Tegniese studierigting behels dat WISKUNDE EN FISIESE WETENSKAP OF TEGNIESE WISKUNDE EN TEGNIESE WETENSKAP saam met INGENIEURSGRAFIKA en -ONTWERP en ‘n TEGNIESE VAK geneem word.