Geskiedenis

‘n Skool word gestig in 1955 en ‘n halfeeu daarna is daardie skool nog steeds daar.

Jaarliks verlaat ‘n groep graad 12-leerders die skool en betree die wêreld op soek na ‘n toekoms. Ons ontmoet hulle weer later, die doktore, entrepreneurs, prokureurs, onderwysers, predikante, spesialiste, ambagsmanne, polisielede, verkoopspersoneel, bestuurders, verpleërs, hotelbestuurders – daar is te veel om op te noem.  Hulle is die hele land vol…vandag is hulle selfs die hele wêreld vol!

Die Schoonies doen hulle deel en staan hulle plekke in die samelewing vol.  Hulle presteer en behaal sukses. Hoe gebeur dit? Wat is die resep?

Die sleutel tot sukses in enige skool lê in die kombinasie van die faktore wat ‘n rol speel in die opvoeding van die leerder.  In die halfeeu wat die skool bestaan, het onderwysers en hoofde gereeld verwissel.  Wat egter nooit verander het nie, is die basiese beginsels vir opvoeding wat geld in Hoërskool Schoonspruit.  Die fondament vir toekomstige prestasie is die volgende:

  • Toegewyde akademiese personeel, wat lief is vir die leerders en hulle vakke.
  • Pragtige kinders, wie se gees werklik iets besonders is.
  • ’n Bestuursliggaam, wat bestaan uit ouers, wat werklik die leerders en onderwysers se belange op die hart dra.
  • Fasiliteite wat met die beste vergelyk.
  • Toegewyde afrigters wat sport in die regte gees afrig.
  • ‘n Tradisie van dissipline en werksaamheid wat oor jare heen gevestig is.
  • Toekomsgerigte verandering in onderwysmetodes en vakinhoude.
  • Die Christelike etos.

Ons glo onwrikbaar in die jeug van vandag.  Ons glo dat die werklikheid van die veranderende samelewing as ‘n uitdaging eerder as ‘n onoorkombare probleem gesien moet word.  Hierdie uitdaging noop ons om doelgerig aan te pas by die verandering om ons leerders voor te berei vir ‘n toekoms in Suid-Afrika.  Daarom probeer ons altyd om innoverend oor die opvoeding van die leerders te dink, om die toekoms te ontleed en nou reeds aan te pas.

Mag u dit goed vind om u kind aan ons toe te vertrou, mag u deel word van ons toegewyde ouerkorps en die volgende vyf jaar die geluk ervaar wat eie is aan die Schoonies.

In 1955 is daar ‘n skool gestig – mag dit vir altyd bestaan!