Skoolfonds

Skoolfonds vir 2023 is op die 9 November 2022 vasgestel op R1700 per maand vir 11 maande en ʼn eenmalige aanvangspaaiement van R850 betaalbaar op 1 Januarie 2023.Die skoolfonds word soos volg betaal.

Alle leerders betaal die eerste paaiement asook aanvangspaaiement, selfs al word daar vir vrystelling aansoek gedoen.
Vrystellingaansoeke moet self afgehaal word deur ouer/voog en afgehandel wees teen 28 Februarie 2023. Die voorgeskrewe vorms is by die algemene kantoor beskikbaar. Geen aansoekvorm sal verwerk word, indien daar 2022 skoolfonds uitstaande is of 2023 se eerste en aanvangspaaiement nie betaal is nie.

MERIETE AANSPORINGSKEMA VIR AKADEMIE
Die Schoonies EN Voornemende-Schoonies se volgehoue deursettingsvermoë op Akademiese gebied word vanaf 2022.