Skoolfonds

SKOOLFONDS 2022 (Onderhewig aan die goedkeuring van die ouers by die algemene jaarvergadering.)

Skoolfonds vir 2022 is op die 15 November 2021 vasgestel op R1700 per maand vir 11 maande.  Die skoolfonds word soos volg betaal:

 • Alle leerders betaal die eerste paaiement, selfs al word daar vir vrystelling aansoek gedoen.
 • Vrystellingaansoeke moet self afgehaal word deur ouer/voog en afgehandel wees teen 28 Februarie 2022.  Die voorgeskrewe vorms is by die algemene kantoor beskikbaar. Géén aansoekvorm sal verwerk word indien daar 2021 skoolfonds uitstaande is of 2022 se eerste paaiement nie betaal is nie.

AKADEMIESE MERIETE AANSPORINGSKEMA VIR AKADEMIE

Die Schoonies EN Voornemende-Schoonies se volgehoue deursettingsvermoë op Akademiese-gebied gaan beloon word vanaf 2021.

Meriete glyskaal vir Akademie

% BEHAAL

% Afslag

% BEHAAL

% AFSLAG

80%

0,00%

90%

13,58%

  80%

10,00%

91%

14,34%

  81%

10,16%

92%

15,21%

  82%

10,36%

93%

16,24%

  83%

10,58%

94%

17,42%

  84%

10,84%

95%

18,81%

  85%

11,14%

96%

20,42%

  86%

11,49%

97%

22,30%

  87%

11,90%

98%

24,49%

  88%

12,38%

99%

27,03%

  89%

12,94%

100%

30,00%

SPORT EN KULTUUR – MERIETE AANSPORINGSKEMA:                 

Die Schoonies EN Voornemende-Schoonies se volgehoue deursettingsvermoë op Sport- en Kultuur- gebied gaan beloon.  Implementering daarvan geskied vanaf Januarie 2023 (indien aktiwiteite normaal kan voortgaan in 2022). 

5% korting (vir albei), indien 1 van bg. slegs 2,5% korting                                 
Deelname aan ‘n span en ‘n kultuur aktiwiteit.

Meriete sal toegestaan word volgens bekroningsreglement.

UITSONDERINGS:

 • Waar daar drie leerders in een familie in die skool is, word daar net vir twee betaal.
 • Indien u die skoolfonds ten volle vereffen voor 28 Februarie, kry u 10% korting

BELANGRIK OM TE ONTHOU:

 • Graad 8’s gaan op ‘n verpligte oriënteringskamp. R500.00(Schoonie hemp ingesluit)
 • Schooniehemp is R300.
 • Schoonieondersteunershemde se pryse is soos volg:

o   S-L  R310
o   XL   R320
o   2XL R330
o   3XL R350

BETALINGSMETODES: 

U kan die skoolfonds op die volgende maniere betaal:

 • Per debietorder indien moontlik – u word versoek om dit asb. so te betaal.
 • Kontant by die kassiere of kaartmasjien.
 • Internetoorbetaling – Hierdie is die goedkoopste vorm van betaling (maak asb. seker dat u u naam en Debieteurrekeningnr. as verwysing verskaf sodat die geld reg gepos kan word op u rekening)
 • Die SHS bankbesonderhede is soos volg:

FNB
Tjekrekening nr: 62205559307
Tak: 250053
Internetkode: 250655     

Die volgende bedrae is onderhewig aan goedkeuring op die Algemene Jaarvergadering vir ouers in November. Boekpryse mag ook wissel. 

PROJEKGELDE / VAKGELDE:

Sekere vakke het vakgelde tot gevolg:  Hierdie is vakke wat nie ten volle deur die NWOD gesubsidieer word nie.  In sommige gevalle word daar vir praktiese werk betaal omdat die leerder die model hou nadat dit geëvalueer is.

GRAAD 8

WISKUNDE -R40
GR.8 KAMP-R500  

GRAAD 9

NATUURWETENSKAP-R30    
WISKUNDE-R40    

GRAAD 10

ELEK, MEGANIES, MOTOR, HOUTB, PAS & MASJ.-R270
GVS-R300
REKENINGKUNDE -R210  
FISIESE WETENSKAP – R360
TEGNIESE WISKUNDE – R180  
TEGNIESE WETENSKAP-R200  
I.G.O-R280  

GRAAD 11

ELEK, MEGANIES, MOTOR, HOUTB, PAS & MASJ.-R270  
GVS-  R300  
REKENINGKUNDE-R210
FISIESE WETENSKAP- R360
TEGNIESE WISKUNDE-R180  
TEGNIESE WETENSKAP- R200
I.G.O-R280  

GRAAD 12

ELEK, MEGANIES, MOTOR, HOUTB, PAS & MASJ- R270  
GVS-R300  
REKENINGKUNDE-R210
FISIESE WETENSKAP- R390  
TEGNIESE WISKUNDE- R180  
TEGNIESE WETENSKAP- R220  
WISKUNDE GELET- R120
I.G.O- R280

AANVANGSPAAIEMENT / EERSTE VERPLIGTE SKOOLFONDSPAAIEMENT WAT VOOR EINDE JULIE BETAAL WORD, KRY 50% AFSLAG; EN DIE WAT VOOR EINDE AUGUSTUS BETAAL WORD, KRY 30% AFSLAG.

NB. INSKRYWINGSVORM MOET ASB, DIE BETALING VERGESEL.

INSKRYWINGSGELD IS NIE TERUG BETAALBAAR NIE.