Skoolfonds

SKOOLFONDS 2021 (Onderhewig aan die goedkeuring van die ouers by die algemene jaarvergadering.)

Skoolfonds vir 2021 is op die 9ste November 2020 vasgestel op R1620 per maand vir 11 maande.  Die skoolfonds word soos volg betaal:

 • R1620 met inskrywing of so gou as moontlik voor die skool sluit in 2020. Hierdie is die eerste paaiement en word van die totale skoolfonds afgetrek.  Die tweede paaiement is betaalbaar aan die einde van Januarie 2021 en daarna aan die einde van elke maand tot aan die einde van Oktober 2021.
 • Alle leerders betaal die aanvangspaaiement, selfs al word daar vir korting aansoek gedoen.
 • Kortingaansoeke moet self afgehaal word deur ouers en afgehandel wees teen 28 Februarie 2021.  Die voorgeskrewe vorms is by die algemene kantoor beskikbaar by Mev. Jacobs.  Géén aansoekvorm sal verwerk word indien daar 2020 skoolfonds uitstaande is of 2021 se aanvangspaaiement nie betaal is nie.
 • Merietebeurse (Afslag vir die leerder omdat hy/sy presteer het in graad 7) word in die afdeling oor merietebeurse behandel.

UITSONDERINGS:

 • Waar daar drie leerders in een familie in die skool is, word daar net vir twee betaal.
 • Indien u die skoolfonds ten volle vereffen voor 28 Februarie, kry u 10% korting.

BELANGRIK OM TE ONTHOU:

 • Graad 8’s gaan op ‘n verpligte oriënteringskamp R400.00.
 • R300 en pet R45.
 • Schoonieondersteunershemde se pryse is soos volg:
  • S-L  R310
  • XL   R320
  • 2XL R330
  • 3XL R350
 • Busgeld (roetes) word apart gehef en daar is geen afslag nie omdat die skool self die busse onderhou.
 • Daar is addisionele werkboeke. Sien die afdeling daaroor.
 • SHS neem gereeld deel aan byeenkomste waar van busvervoer gebruik gemaak word. Begroot asb. vir busgeld.

BETALINGSMETODES: 

U kan die skoolfonds op die volgende maniere betaal:

 • Per debietorder indien moontlik – u word versoek om dit asb. so te betaal.
 • Kontant by die kassiere of kaartmasjien.
 • Internetoorbetaling – Hierdie is die goedkoopste vorm van betaling (maak asb. seker dat u u naam en Debieteurrekeningnr. as verwysing verskaf sodat die geld reg gepos kan word op u rekening)

Die SHS bankbesonderhede is soos volg:

FNB
Tjekrekening nr: 62205559307
Tak: 250053
Internetkode: 250655     

Die volgende bedrae is onderhewig aan goedkeuring op die Algemene Jaarvergadering vir ouers in November. Boekpryse mag ook wissel. 

WERKBOEKGELDE: 

Sekere vakke het spesiale werkboeke waarin die leerder werk.  Hierdie werkboeke is die eiendom van die leerder en hulle skryf daarin.  Die werkboeke het ook leermaterial in wat die leeder moet ken vir die eksamen.

 • Graad 9:  Rekeningkunde/ EBW – R140 (per leerder)
 • Graad 8 en 9: Fisiese Wetenskappe – R170 (per leerder)
 • Graad 10: Fisiese Wetenskappe – R340 (2 boeke per leerder)
 • Graad 11:Fisiese Wetenskappe – R 340 (2 boeke per leerder)
 • Graad 12: Fisiese Wetenskappe – R 390 (3 boeke per leerder)
 • Graad 10: Rekeningkunde – R200 (per leerder)   
 • Graad 11: Rekeningkunde – R180 (per leerder)   
 • Graad 12: Rekeningkunde – R200 (per leerder)     
 • Graad 10 – 12: I.G.O. – R230 (per leerder)

PROJEKGELDE / VAKGELDE:

Sekere vakke het vakgelde tot gevolg:  Hierdie is vakke wat nie ten volle deur die NWOD gesubsidieer word nie.  In sommige gevalle word daar vir praktiese werk betaal omdat die leerder die model hou nadat dit geëvalueer is.

 • Graad 10 – 12 : Pas en Masjien – R 270 (per leerder)
 • Graad10 – 12  : Meganiese Tegnologie – R 270 (per leerder)
 • Graad 10 – 12 : Elektriese Tegnologie – R270 (per leerder)
 • Graad 10 – 12 : Houtbewerking –  R270 (per leerder)
 • Graad 10 – 12 : Motormeganika  –  R270 (per leerder)
 • Graad 10 – 12 : Gasvryheidstudies -R270 (per leerder)
 • Graad 10 – 12  : Tegniese Wetenskap  – R170 (per leerder)
 • GRAAD 9 AALEGTOETSE – R340 op 28 Mei 2021
 • GRAAD 8-KAMP   –   ± R400 (sluit Schoonie-hemp in)
 • SKOOLFONDS  –  R1 620 aanvangspaaiement

10 paaiemente R 1 620 per maand vanaf  einde Januarie tot einde Oktober

GRAAD 12’s:

 • Matriekbaadjie  – deposito R 250 per leerder totaal R420
 • Matriekbalkie    – R 47 per leerder

GRAAD 7’s: Graad 7’s se aanvangspaaiement / eerste verpligte skoolfondspaaiement is nie terugbetaalbaar nie

AANVANGSPAAIEMENT / EERSTE VERPLIGTE SKOOLFONDSPAAIEMENT WAT VOOR EINDE JULIE BETAAL WORD, KRY 50% AFSLAG; EN DIE WAT VOOR EINDE AUGUSTUS BETAAL WORD, KRY 30% AFSLAG.

NB. INSKRYWINGSVORM MOET ASB, DIE BETALING VERGESEL.

INSKRYWINGSGELD IS NIE TERUG BETAALBAAR NIE.

Scroll to Top