Bekroningsbeleid

A    ALGEMENE UITGANGSPUNTE EN VOORWAARDES

 1. Erkenning word aan leerders oor die hele spektrum van die skoollewe gegee, d.w.s. vir akademie, sport, kultuur en ander verdienstelike aspekte binne die       skoollewe.
 2. Die uitgangspunt is dat soveel moontlik leerders die geleentheid tot prestasie- erkenning gebied word.
 3. Voorlopige erekleure word toegeken aan alle aktiwiteite, waar Provinsiale of Nasionale toernooie eers plaasvind in die November- en Desembervakansie.    Indien die leerder aan hierdie toernooie deelneem word volwaardige erekleure in die opeenvolgende jaar toegeken.

B BUITESKOOLSE TOEKENNINGS

DEFINISIE: Enige sport- of kultuuraktiwiteit, wat deur ‘n individu beoefen word, buiteskool verband, aangesien die aktiwiteit nie by die skool aangebied word nie, tensy skool geaffilieer is.

 1. Die prestasies van aktiwiteite buite skoolverband kan in aanmerking kom vir erkenning vir die skool se AMBASSADEURS-toekennings, mits dit uitstaande    (provinsiale of nasionale prestasie) is en van algemene belang vir die leerder is.

Hierdie toekennings is aparte toekennings en val nie onder die algemene toekennings van die skool nie. Drie silwer sertifikate word nie ‘n balkie nie, en drie balkies word nie erekleure nie.

Die kleurekomitee het finale seggenskap oor die toekenning van aktiwiteite buite skoolverband en al sodanige gevalle moet aan die kleurekomitee voorgelê word vir goedkeuring.

Toekennings word gemaak met die doel om erkenning aan leerders se prestasies en vermoëns te gee én om te dien as motivering.

Leerders moet die amptelike brief van die skool, rakende buitemuurse aktiwiteite laat invul deur hul voorsitters/organiseerders, en alle dokumentasie wat bogenoemde staaf moet aangeheg word en voor die sperdatum ingehandig word.

Toekennings word as volg gemaak:

 1. Ambassadeurs-silwersertifikaat
  Aan enige leerder, hetsy op sport of kultuurgebied, wat deelgeneem het aan ‘n provinsiale of nasionale kompetisie
 2. Ambassadeurs-balkie (goud)           
  Aan enige leerder, hetsy op sport of kultuurgebied, wat ‘n eerste of tweede plek behaal het in ‘n nasionale kompetisie.         
  OF
  Drie of meer balkies – erekleure
  Hierdie balkies is slegs op bestelling beskikbaar in die finansiële kantoor.
 3. Ambassadeurs-trofee
  Hierdie toekenning kan slegs aan EEN leerder toegeken word, afhangende van die HOOGSTE prestasie in die betrokke jaar en is vir die eie rekening van betrokke ouer en leerders