Departementshoofde

Mnr. E. Kok
Mev. C. van der Walt
Mnr. N. Swart
Mej. L. Viljoen (Waarnemend)
  • Tegniese Vakke
  • Wiskunde
  • Wetenskappe
  • IT
  • EBW
  • Rekeningkunde
  • Besigheidstudies
  • LO
  • Skeppende Kunste