Koshuisgelde

Kostes vir een kind             –   R2 100-00 x 11 maande                     =  R23 100-00 (een kind)

Kostes vir twee kinders  –  R1 950-00 (per kind) x 11 maande   =  R40 700-00 (twee kinders)

50% afslag p.m. op skoolfonds   (12 Januarie tot November 2022).