Graadhoofde

Mnr. H. Badenhorst - Gr8
Mej. L. Viljoen - Gr9
Mnr. E. Kok - Gr10
Mev. MA. Kok - Gr11
Mnr. N. Swart - Gr12