Interne Raad

Voorsitter: Elvoneze J v Rensburg

Graad 12:

  • Aje v Niekerk
  • Danny Cabral

Graad 11:

  • Wehan Joubert
  • Melloney Beylefeld

Graad 10:

  • Candice Blom
  • Almi Welman
  • Gary Young

Graad 9:

  • Janke Meyer
  • Felicienne Venter
  • Chinika du Plooy